Tem chống giả bộ công an

Liên hệ

TẠI SAO NÊN SỬ DỤNG TEM CHỐNG HÀNG GIẢ CỦA BỘ CÔNG AN

1. Tem chống hàng giả phải được Nhà nước cấp phép.

2. Tem phải có kỹ thuật bảo mật cao tuyệt đối không thể làm giả.

3. Phù hợp với Thông tư số 44/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn công tác chống hàng giả.